Wijziging Besluit opgedragen diensten BES

Dit wijzigingsbesluit strekt tot modernisering van het Besluit opgedragen telecommunicatievoorzieningen BES. Met dit besluit en concessies zijn telecomdiensten opgedragen op Caribisch Nederland. Momenteel is de houder van een concessie opgedragen dienst beperkt tot het transport van spraak en dit betekent dat de concessiehouder enkel verplicht is om klanten spraakdiensten (klassieke telefonie) aan te bieden. Gelet op de (technologische) ontwikkelingen is het noodzakelijk het Besluit te wijzigen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 januari 2020

Het consultatieverslag is geplaatst en het definitieve besluit is gepubliceerd (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-522.html).