Tijdelijke subsidieregeling haalbaarheidsstudies Green Corridors NL VK

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor. Hiermee kan onderzocht worden of de transitie naar varen met netto nul broeikasgasemissies tussen havens in Nederland en het Verenigd Koninkrijk haalbaar is. Dit is een belangrijke stap om zogenoemde “Green Corridors” tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk te ontwikkelen. De subsidieregeling richt zich vooral op Nederlandse en Britse reders en zeehavenexploitanten, maar ook andere partijen kunnen meedoen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: