Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID19 opslag en vervoer 2

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een tijdelijke subsidieregeling voor als steunmaatregel voor de vuurwerksector. Deze regeling is bedoeld als compensatie voor de importeurs van eindejaarsvuurwerk vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. LET OP: Er loopt tot en met 31 januari ook een internetconsultatie voor een regeling voor de detailhandel. In de Kamerbrief van 22 dec. 2021 worden beide regelingen toegelicht (zie de links hieronder).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2021
Einddatum consultatie 31-01-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13685
Onderwerpen Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Vuurwerkbedrijven/importeurs van vuurwerk;
• Detailhandelaren/verkopers van eindejaarsvuurwerk.

Doel van de regeling
Op 19 november 2021 heeft het Kabinet voor het tweede jaar op rij een tijdelijk vuurwerkverbod afgekondigd. De vuurwerkbranche verdient de gehele jaaromzet in drie vastgelegde verkoopdagen. Hierdoor zijn extra steunmaatregelen voor de vuurwerksector nodig.
Deze subsidieregeling steunt de importeurs van eindejaarsvuurwerk bij de extra activiteiten die zij door het vuurwerkverbod uitvoeren of hebben uitgevoerd.
De financiële tegemoetkoming gaat over twee soorten kosten:
1. de kosten van vuurwerkopslag van meer dan 10.000 kg, voor vuurwerkbedrijven en detailhandelaars;
2. de kosten van vervoer van vuurwerk als gevolg van het vuurwerkverbod, voor vuurwerkbedrijven.
De steun betreft alleen het vuurwerk dat onder het tijdelijke verbod valt. Dat betreft eindejaarsvuurwerk: consumentenvuurwerk met uitzondering van het fop- en schertsvuurwerk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling steunt vuurwerkbedrijven en detailhandelaars met meer dan 10.000 kg opslag bij activiteiten die nodig waren door het vuurwerkverbod. Het gaat dan om het een jaar extra opslaan van het niet verkochte vuurwerk en de daarvoor gemaakte en te maken extra transportkosten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 31 januari 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
LET OP: Er loopt tot en met 31 januari 2022 ook een internetconsultatie voor een regeling voor de detailhandel (zie de link hieronder).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Vuurwerkverbod, Detailhandel

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerbrief Compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Bron: www.tweedekamer.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling