Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit bekostiging WPO i.v.m. uitzondering beoordelen leerresultaten

De inspectie zal de leerresultaten van scholen in het schooljaar 2021/2022 niet beoordelen. De eindtoetsresultaten 2021 – die de basis vormen voor dit oordeel – zijn als gevolg van de COVID-19-pandemie geen betrouwbare indicator voor de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de school. Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit bekostiging WPO zo aangepast dat de inspectie geen aanvullend onderzoek hoeft te doen naar de leerresultaten, zoals nu wordt voorgeschreven in deze situatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 22-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 12608
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen en schoolbesturen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Scholen en schoolbesturen
De gevolgen voor besturen en scholen zijn in overwegende mate positief. Zij hoeven geen gegevens aan te leveren voor een aanvullend onderzoek. Een nadeel voor hen zou kunnen zijn dat scholen geen ‘voldoende’ oordeel op de leerresultaten kunnen krijgen op basis van een aanvullend onderzoek. Omdat de inspectie bij een schoolbezoek nog steeds een oordeel over de kwaliteit van het onderwijs uitbrengt, is dat nauwelijks een bezwaar, want op andere punten kan de school laten zien dat sprake is van voldoende kwaliteit.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de voorgestelde wijziging van het Besluit bekostiging WPO.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leer

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leer

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling