Uitvoeringsbesluit WVO 20xx

Met de Wet voortgezet onderwijs 20xx wordt de huidige Wet op het voorgezet onderwijs vervangen door een consistente, toegankelijke en voor de praktijk beter bruikbare wet. Dit besluit strekt ter uitvoering van de nieuwe wet en volgt de opzet daarvan. In het besluit zijn diverse onderwerpen samengebracht die voorheen waren opgenomen in aparte besluiten. Net als de WVO 20xx heeft ook dit besluit mede betrekking op Caribisch Nederland.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 februari 2021