Wijziging Regeling valschermspringen 2010

De bijlage bij de Regeling valschermspringen 2010 bevat de lijst met de vaste valschermspringgebieden die in Nederland mogen worden gebruikt. De bijlage is op een aantal punten aangepast. De voorziene inwerkingtreding is met ingang van 1 juli 2014.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: