Wijziging Regeling valschermspringen 2010

De bijlage bij de Regeling valschermspringen 2010 bevat de lijst met de vaste valschermspringgebieden die in Nederland mogen worden gebruikt. De bijlage is op een aantal punten aangepast. De voorziene inwerkingtreding is met ingang van 1 juli 2014.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 12 mei 2015

In werking treding was voorzien per 1 juli 2014.

Consultatie rapport gepubliceerd, 27 juni 2014

  • Inhoudelijke reactie verslag internetconsultatie wijziging regeling valschermspringen 2010