Frequentieveiling 3,5 GHz-band

In 2022 zal de veiling van de vergunningen voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequenties plaatsvinden. Ter voorbereiding daarop worden de benodigde besluiten, regelingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van deze veiling openbaar geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-05-2021
Einddatum consultatie 28-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van mobiele communicatienetwerken en -diensten, andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De mogelijkheid om frequentievergunningen te verwerven waarmee zij de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verbeteren en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van het concept-bekendmakingsbesluit en de conceptvergunningen vindt plaats in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Reacties ten aanzien van het concept-bekendmakingsbesluit en de conceptvergunningen worden daarom behandeld als zienswijzen in het kader van deze uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Voor de consultatie van de concept-veilingregeling geldt niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Reacties op de concept-veilingregeling worden daarom betrokken bij de totstandkoming van de definitieve regeling.

Indien de stukken uw instemming hebben en positief voor u zijn, kan ook dat voor het ministerie informatief zijn om dat als reactie van u te ontvangen.

Bij het indienen van een reactie wordt u verzocht aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. Indien uw reactie naar uw oordeel vertrouwelijke gegevens bevat, wordt u verzocht zowel een vertrouwelijke versie van uw reactie als een openbare versie zonder die vertrouwelijke gegevens in te dienen. De ontvangen (openbare) reacties en de wijze van verwerking zullen in het definitieve versies van de stukken worden behandeld.

Downloads

Overige documenten

  • Non-binding translation draft auction regulation

Externe bronnen

Advice on the auction model for the 3500 MHz band award

Bron: www.government.nl

Onderzoek kavelgrootte 3,5 GHz-vergunningen

Bron: www.rijksoverheid.nl

Peer review of the advice on the auction model for the 3500 MHz band award

Bron: www.government.nl