Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Frequentieveiling 3,5 GHz-band

In 2022 zal de veiling van de vergunningen voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequenties plaatsvinden. Ter voorbereiding daarop worden de benodigde besluiten, regelingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van deze veiling openbaar geconsulteerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Kleine omissie concept-veilingregeling, 20 mei 2021

In art. 34 van de veilingregeling is abusievelijk niet opgenomen dat deelnemers, conform advies van Dotecon, na een biedronde in het tweede deel van de primaire fase worden geïnformeerd over het aantal vergunningen dat in totaal is geboden, als het verschil tussen vraag en aanbod in die ronde gelijk was aan of kleiner was dan drie vergunningen. Hoewel de consultatie nog loopt, wil het ministerie nog tijdens de consultatie benadrukken dat deze omissie zal worden hersteld in de definitieve versie.

Zoeken
Uitgebreid zoeken