Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Frequentieveiling 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Garnwerd
Datum 17 juni 2021

Vraag1

x
Ik heb grote bezwaren tegen de voorgenomen veiling van de 3.5GHz band, bestemd voor toepassing in 5G-telecommunicatie. Er zijn inmiddels een groot aantal onderzoeken die schadelijke effecten van electromagnestische straling aan de celbiologie aantonen, en zeer weinig die tot de conclusie komen dat het 'veilig' is. Van die laatste categorie worden er ook opvallend veel door het betrokken bedrijfsleven betaald, wat niet bepaald een garantie is voor on-afhankelijke conclusies. Een kwalijk voorbeeld is de zogenaamde ICNIRP-norm waarmee instanties graag schermen. Deze gaat volledig uit van het zogenaamde thermische effect en houdt op geen enkele wijze rekening met mogelijk biologische schade bijv. aan DNA en weefsels. Geen wonder want in het ICNIRP zijn telecombedrijven stevig vertegenwoordigd.

Voor de toelating door de overheid, alsook voor de publieke acceptatie, van 5G en vooral ook deze frequentieband zou het dus eigenlijk een voorwaarde moeten zijn dat er ON-AFHANKELIJK WETENSCHAPPELIJK onderzoek wordt verricht. Dit met name de effecten van deze en andere electromagnetische straling op biologische processen in levende weefsels tot op celniveau.

Het is in dit verband toch opmerkelijk dat er inmiddels ook in een recente presentatie in het Europese parlement ernstige zorgen zijn geuit over onder anderen de kanker- en andere ziekteverwekkende potentie van deze straling. Daarbij zijn onderzoeken van de Univeriteit van Bern (https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1692) en van diverse andere onderzoekers besproken. Bijv. dr Belpoggi van het Ramazinni-instituut (Italie) die onomwonden stelt:
Radiostraling in de range van 450 Mhz-6 Ghz (DUS INCLUSIEF DE NU ONDERHAVIGE FREQUENTIE) heeft de volgende potentiële gezondheidseffecten:
- Zeer waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen.
- Waarschijnlijk aantasting van mannelijke vruchtbaarheid
- Mogelijke aantasting vrouwelijke vruchtbaarheid
- Mogelijke schade aan embryo's, foetussen en pasgeborenen.

Alleen al deze argumenten zouden toch meer dan voldoende moeten zijn voor het een zeer grote terughoudendheid bij het verder uitrollen van 5G-technologie en met name in het beschikbaar stellen van de 3.5 GHz frequentie hiervoor.
Mijns inziens dient deze veiling dus te worden AFGELAST of ten minste worden uitgesteld tot er voldoende onafhankelijk wetenschappelijk bewijs is voor de niet-schadelijkheid ervan voor mens, dier en de verdere leefomgeving.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht