Frequentieveiling 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Marjolein Mol
Plaats Haarlem
Datum 26 juni 2021

Vraag1

x
In de afgelopen maanden zijn 2 nieuwe overzichtspublicaties verschenen over de nadelige effecten van electromagnetische velden voor de gezondheid (zie hieronder 1 en 2).
Daarnaast is er ook in het Europees Parlement een presentatie geweest van studies over invloeden van 5G en RF-EMF op ons ecosysteem en de mens (zie hieronder 3.

1. Elektromagnetische velden beschadigen de cellen door oxidatieve celstress. Dit wordt bewezen door wat waarschijnlijk de meest uitgebreide studie tot nu toe is. Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en opgesteld aan de Universiteit van Bern. Zie:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1692

2. Expertrapport van voormalig Amerikaanse regeringsfunctionaris concludeert dat straling met hoge waarschijnlijkheid hersentumoren veroorzaakt. In 2011 werd Dr. Portier geselecteerd om de CDC te vertegenwoordigen in een werkgroep van deskundigen die was bijeengeroepen door de WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) om de kankerverwekkendheid van RF-straling te beoordelen. Op basis van aanbevelingen van het panel van deskundigen verklaarde het IARC RF-straling ''mogelijk kankerverwekkend voor de mens'' (Groep 2B) en publiceerde het jaar daarop een monografie met een samenvatting van het bewijs. Omdat het overwicht van het peer-reviewed onderzoek dat sinds 2011 is gepubliceerd, de noodzaak ondersteunt om deze classificatie te upgraden, heeft het IARC prioriteit gegeven aan een nieuwe beoordeling die tegen 2024 moet worden uitgevoerd.
Zie: www.saferemr.com/2021/03/expert-report-by-former-us-government.html

3. https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html

Uit deze informatie blijkt duidelijk dat er ernstige negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn bij een verdere implementatie van 5G.
Ik maak dan ook bezwaar tegen de voorgenomen frequentieveiling van 3,5 Ghz band.