Frequentieveiling 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Anoniem
Plaats MELISSANT
Datum 27 juni 2021

Vraag1

x
Hoewel ik niet het idee heb dat er iets met onze input gedaan wordt, wil ik toch een reactie achterlaten.
Wij, burgers, worden in toenemende mate blootgesteld aan straling. Door invoering van 5G wordt dat alleen maar nog erger. Deze toenemende blootstelling aan straling zorgt nu al bij veel mensen voor fysieke klachten. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=j-3Mtw8UbeI
Daarom ben ik ook tégen verdere invoering van 5G.
De invoering van 5G druist ook in tegen het advies “5G en Gezondheid” van de Gezondheidsraad. Zij adviseert om eerst meer onderzoek te doen en geeft aan dat gezondheidsschade onder de ICNIRP limieten niet uit te sluiten valt.
Ik zou heel veel links naar informatieve websites en naar onderzoeken kunnen toevoegen waarin meer informatie te vinden is over mogelijke biologische schade bij mens, dier en milieu. Deze informatie is al vaak genoeg meegedeeld aan diverse ministeries en ministers. Ik ga er dan ook van uit dat deze informatie bij onze Nederlandse overheid bekend is. Onbegrijpelijk dan ook dat zij hier helemaal niets, maar dan ook niets mee doet.
Waarom worden de limieten niet naar beneden bijgesteld? Dat men nog steeds zich verschuilt achter de ICNIRP limieten is werkelijk niet te vatten. Waarom wordt het voorzorgsprincipe niet gehanteerd? Waarom worden er geen stralingsbeperkende maatregelen genomen? Waarom wordt er niet eerst gedegen onafhankelijk onderzoek naar de effecten van 5G op de gezondheid gedaan? Waarom moet 5G pertinent nu doorgevoerd worden?
Het is weer korte termijn denken, het levert nu geld op, o.a door verkoop van licenties, maar de rekening van de gezondheidszorg zal alleen maar hoger worden. En dan heb ik het nog niet eens over het lichamelijke en psychische leed dat er door al deze straling veroorzaakt wordt.