Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Frequentieveiling 3,5 GHz-band

Reactie

Naam Actiegroep 5G Het Gooi zegt Nee (Sylvia Slegers)
Plaats Huizen
Datum 15 juni 2021

Vraag1

x
Wij zijn tegen de frequentieveiling van de 3,5 Ghz-band. Voor het overige verwijzen wij naar hetgeen wij bij eerdere internetconsultaties inzake EMV naar voren gebracht hebben. Wat is/wordt daarmee gedaan? Bar weinig (om niet te zeggen; helemaal niets!)

Meeste reacties van burgers bij internetconsultatie over 5G-frequenties terzijde geschoven.

De rijksoverheid doet helemaal niets met de input van burgers bij diverse telecomonderwerpen in internetconsultaties. Dat blijkt uit de bestudering van informatie uit een WOB-verzoek dat is gedaan aan het ministerie van Economische Zaken.

De overheid reageert met een standaard reactie op alle input van burgers die veelal over de effecten van 5G op de gezondheid gaan. Ze gaat helemaal niet in op suggesties om ook naar biologische effecten van straling te kijken, en aangedragen wetenschappelijke onderzoeken worden niet bekeken. Volstaan wordt met een standpunt dat er “veel onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten”.

De WHO en de Gezondheidsraad concluderen dat in wetenschappelijke onderzoeken geen bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten. Over 5G wordt met eenzelfde stelligheid beweerd dat het veilig is, mits we onder de blootstellingsnormen blijven. Maar hier wordt de gezondheidsraad ongenuanceerd geciteerd: de Gezondheidsraad zegt niet te weten of 5G veilig is en dat verder onderzoek nodig is.

Lees verder bij de bron: https://stralingsbewust.info/2021/06/03/meeste-reacties-van-burgers-bij-internetconsultatie-over-5g-frequenties-terzijde-geschoven/
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht