Initiatiefwet Van Weyenberg tot vergroten inspraak deelnemers pensioen over uitsluitingenbeleid en verantwoord beleggingsbeleid

Verantwoordingsorganen en belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen krijgen een goedkeuringsrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en een adviesrecht op het verantwoord beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid zal hierdoor beter gaan corresponderen met de voorkeuren van de deelnemer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2018
Einddatum consultatie 02-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Pensioendeelnemers, pensioenfondsen, organisaties waarin pensioenfondsen beleggen en ngo's.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De deelnemer kan door de wijziging directer invloed uitoefenen op het verantwoord beleggingsbeleid, inclusief het uitsluitingenbeleid, via het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan krijgt er belangrijke bevoegdheden bij: het adviesrecht voor wat betreft het verantwoord beleggingsbeleid en het goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid. Dit betekent dat Verantwoordingsorganen zich voldoende moeten verdiepen in het verantwoord beleggingsbesluit.

Ook voor het pensioenfondsbestuur heeft dit wetsvoorstel gevolgen. Omdat de positie van het verantwoordingsorgaan wordt versterkt wordt de opdracht voor het pensioenfondsbestuur om het verantwoordingsorgaan te overtuigen van de juistheid van het door haar gevoerde beleid zwaarder, met name als het gaat om het uitsluitingenbeleid.

Waarop kunt u reageren

Het voorgelegde voorstel van wet en bijhorende memorie van toelichting om het voorstel waar mogelijk te verbeteren.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet verplichte beroepspensioenregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Pensioenwet

Bron: wetten.overheid.nl