Initiatiefwet Van Weyenberg tot vergroten inspraak deelnemers pensioen over uitsluitingenbeleid en verantwoord beleggingsbeleid

Verantwoordingsorganen en belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen krijgen een goedkeuringsrecht op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en een adviesrecht op het verantwoord beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid zal hierdoor beter gaan corresponderen met de voorkeuren van de deelnemer.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 22 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: