Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013 en wijziging vergunningen

Na afloop van de multibandveiling eind 2012 zullen de huidige vergunninghouders hun netwerken aan moeten passen. Om te voorkomen dat er storingen zullen optreden in de mobiele telecommunicatiedienstverlening wordt het mogelijk om de huidige GSM-vergunningen met maximaal 21 maanden te verlengen zodat de vergunninghouders voldoende tijd hebben om hun netwerken aan te passen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatierapport (met aanvulling) , 24 oktober 2012

Het Verlengbaarheidsbesluit is op 22 oktober 2012 aangevuld (met rectificatie op 24 oktober 2012).
Zie voor de originele documenten:
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-19660.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-21737.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-21737-n1.html

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 september 2012

De definitieve versie van het verlengbaarheidsbesluit is op 27 september 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. In het besluit wordt ingegaan op de reacties die tijdens de consultatie zijn ontvangen.

Document toegevoegd, 27 juli 2012

Op 27 juli 2012 is het Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening gepubliceerd in het Staatsblad.

  • Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening

Nieuwe versie document toegevoegd, 18 juli 2012

In verband met een juridische fusie tussen Telfort B.V. en KPN B.V. wordt de tenaamstelling van de DCS 1800 vergunning van Telfort B.V. gewijzigd in KPN B.V.

  • Wijziging tenaamstelling DCS 1800 vergunning Telfort in KPN

Document toegevoegd, 16 juli 2012

Op 12 juli 2012 heeft een informatiebijeenkomst over het voorgenomen transitiebeleid plaatsgevonden. De presentatie en het verslag van die bijeenkomst is bijgevoegd.

  • Presentatie en verslag informatiebijeenkomst 12 juli 2012