Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013 en wijziging vergunningen

Na afloop van de multibandveiling eind 2012 zullen de huidige vergunninghouders hun netwerken aan moeten passen. Om te voorkomen dat er storingen zullen optreden in de mobiele telecommunicatiedienstverlening wordt het mogelijk om de huidige GSM-vergunningen met maximaal 21 maanden te verlengen zodat de vergunninghouders voldoende tijd hebben om hun netwerken aan te passen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.