Wet opheffing verpandingsverboden

In het zakelijke rechtsverkeer heeft zich een contractuele praktijk ontwikkeld waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam vaak wordt uitgesloten. Daardoor kunnen deze vorderingen niet worden ingezet voor financieringsdoeleinden. Dit leidt tot een verlies aan mogelijke kredietruimte, met name voor het mkb. Dit voorontwerp tot wijziging van m.n. artikel 3:83 BW strekt ertoe om aan deze contractuele praktijk, evenals bijvoorbeeld in Oostenrijk en Duitsland, een einde te maken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2018
Einddatum consultatie 22-08-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met name bedrijfsleven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Grotere inzetbaarheid van zakelijke geldvorderingen op naam voor financieringsdoeleinden.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het voorontwerp is reactie mogelijk.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Boek 3 BW

Bron: wetten.overheid.nl