Wet vertrouwenspersonen

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Dit wetsvoorstel geeft iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Daarnaast versterkt dit wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Het voorstel draagt daarmee bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-03-2020
Einddatum consultatie 30-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel richt zich op werkgevers, volgens de definitie van de Arbeidsomstandighedenwet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel zal er toe leiden dat meer organisaties een vertrouwenspersoon zullen aanstellen. Dit betekent dat werknemers beter ondersteund worden als zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Ook zal de vertrouwenspersoon met dit wetsvoorstel meer invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de organisatie rondom ongewenste omgangsvormen. Dit wetsvoorstel draagt daarmee bij aan het verminderen en voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Het wetsvoorstel heeft financiële gevolgen voor werkgevers. Werkgevers die nog geen vertrouwenspersoon hebben, zullen die moeten aanstellen. Met dit wetsvoorstel zijn werkgevers vrij om dit naar eigen voorkeur te organiseren (intern, extern of via de brancheorganisatie).

Waarop kunt u reageren

Het hele voorstel staat open voor reacties.

Downloads