Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor over het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken, oftewel (pellet)kachels. Het ontwerpbesluit bepaalt dat de eisen uit een Europese Verordening niet pas in 2022, maar al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels. Dit ontwerpbesluit is uitsluitend bedoeld om emissie-eisen op toestellen toe te passen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 13 januari 2022

De Regeling is ingetrokken.

Link toegevoegd, 27 mei 2021

Op 4 mei 2021 is het advies van de Raad van State in de Staatscourant gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 juli 2019

Het verslag van de ingediende reacties is beschikbaar. In een later stadium zal het ministerie inhoudelijk reageren.