Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelregeling bouwen

Consultatie van de Regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-05-2021
Einddatum consultatie 18-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12730
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling is relevant voor bouwpartijen, installateurs, gebouweigenaren, bevoegde gezagen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De introductie van de risicomatrix kan effect hebben voor bouwpartijen en bevoegd gezagen. De overige onderdelen hebben geen effect, omdat deze slechts bestaande regelgeving voortzetten.

Waarop kunt u reageren

Op de gehele regeling en toelichting.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling