Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere w

Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 april 2012