Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere w

Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: