Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere w

Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-02-2011
Einddatum consultatie 31-03-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit Organisatie en beleid Rampen Bestuursrecht Burgerlijk recht Rechtspraak Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel strekt als zodanig tot verbetering van enkele wetten in verband met de aanvulling van omissies en het herstel van fouten van technische of inhoudelijk ondergeschikte aard. Daarnaast worden twee nieuwe strafbaarstellingen voorgesteld in verband met de aanpassing van onze strafwetgeving aan recente ontwikkelingen in de maatschappij en de rechtspraktijk. Het gaat in de eerste plaats om strafbaarstelling van het oproepen tot een 'bank run'. Dit voorstel vloeit voort uit de aanbevelingen van de Commissie DSB Bank. In de tweede plaats beoogt dit wetsvoorstel de invoering van een expliciete strafbaarstelling van de gevaarzetting en het hinderen van het luchtverkeer.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven, rechtspraak, politie & openbaar ministerie, piloten

Verwachte effecten van de regeling

Dit concept-wetsvoorstel bevat voornamelijk technische en redactionele verbeteringen van bestaande wetgeving.

Doel van de consultatie

Betrokkenen bij dit wetsvoorstel in staat te stellen om eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Het is de verwachting dat dit een bijdrage kan leveren aan de kwalitiet van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen