Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs

Met virtuele internationale samenwerkingsprojecten werken studenten aan bekostigde ho-instellingen samen met buitenlandse studenten, verbinden zij lokale vraagstukken aan een internationaal perspectief en werken zij aan interculturele competenties en taal- en digitale vaardigheid. Subsidie is bedoeld voor bekostigde ho-instellingen als bijdrage voor het vrijroosteren van een docent en onderwijskundige voor het ontwerpen of herzien, en het implementeren van een virtueel samenwerkingsproject.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 juni 2021