Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs

Met virtuele internationale samenwerkingsprojecten werken studenten aan bekostigde ho-instellingen samen met buitenlandse studenten, verbinden zij lokale vraagstukken aan een internationaal perspectief en werken zij aan interculturele competenties en taal- en digitale vaardigheid. Subsidie is bedoeld voor bekostigde ho-instellingen als bijdrage voor het vrijroosteren van een docent en onderwijskundige voor het ontwerpen of herzien, en het implementeren van een virtueel samenwerkingsproject.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2021
Einddatum consultatie 09-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Subsidie is bedoeld voor bekostigde ho-instellingen, om docenturen en uren onderwijskundigen vrij te roosteren. Met de beschikbare tijd werken docenten en onderwijskundigen samen aan het ontwerpen of herzien, ontwikkelen en implementeren van een virtueel internationaal samenwerkingsproject.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Een groeiende deelname van Nederlandse studenten aan internationaliseringsactiviteiten, met name onder de groep die niet deelneemt aan fysieke mobiliteit: de thuisblijvers. (NB: Voor deze groep kunnen virtuele internationale samenwerkingsprojecten tevens een opstap zijn naar deelname aan fysieke mobiliteit, dit is echter niet het hoofddoel van deze regeling.)
• Inbedding van VIS projecten in regulier onderwijs. Dit project dient als katalysator om VIS projecten structureel in te bedden in (bestaande) onderwijsprogramma’s. Daarmee een blijvende toevoeging aan het onderwijs, ook wanneer er weer volop mogelijkheden zijn voor fysieke mobiliteit.
• Leeruitkomsten leidend maken bij het inrichten van een geïnternationaliseerd onderwijsprogramma.
• Docent verbetert in samenwerking met onderwijskundigen kwaliteit van onderwijsprogramma én voegt een geïnternationaliseerd karakter toe aan regulier programma
• Beleidsinformatie op basis van een rapport met informatie over leeruitkomsten van VIS, uitgevoerd onder deelnemende instellingen door een nog aan te wijzen partij.

Waarop kunt u reageren

U kunt een reactie geven op alle onderdelen van de subsidieregeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Onderdelen stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten IC