Volkshuisvestingsfonds 2024

De Meerjarige Regeling Specifieke Uitkering Herstructurering Volkshuisvesting (Volkshuisvestingsfonds, VHF) is op 1 juli 2023 gestart voor gemeenten. De aanleiding voor het aanpassen van deze regeling is een aantal aanbevelingen dat is gedaan door de VHF-toetsingscommissie die in 2023 de minister advies heeft gegeven in het kader van de tweede tranche VHF.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: