Volkshuisvestingsfonds 2024

De Meerjarige Regeling Specifieke Uitkering Herstructurering Volkshuisvesting (Volkshuisvestingsfonds, VHF) is op 1 juli 2023 gestart voor gemeenten. De aanleiding voor het aanpassen van deze regeling is een aantal aanbevelingen dat is gedaan door de VHF-toetsingscommissie die in 2023 de minister advies heeft gegeven in het kader van de tweede tranche VHF.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 4 maart 2024

  • Meerjarige regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting ten behoeve van de tweede tranche in 2024