Wet vrij en veilig onderwijs

Dit wetsvoorstel gaat over het verbeteren van de veiligheid op school. Daarbij moeten scholen meer doen om onveilige situaties in beeld te krijgen en ervoor te zorgen dat die minder voorkomen. De Onderwijsinspectie krijgt ook meer informatie over onveilige situaties. Daarnaast komen er regels voor de manier waarop scholen omgaan met klachten. Ten slotte moeten scholen jaarlijks hun veiligheidsbeleid beoordelen in het licht van de kennis die zij op het gebied van (on)veiligheid hebben opgedaan.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 17 juli 2023

De einddatum van de consultatie is abusievelijk op 24 juli gezet. Dit moest zijn: 24 september.