Regeling tot wijziging Vrijstellingsregeling plantenresten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. De categorie land- en bosbouw materiaal wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling. Hiermee wordt het weer mogelijk om niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmaterieel buiten een inrichting op of in de grond te brengen. Tevens wordt de afstand waarop de materialen uit de regeling kunnen worden afgezet groter. Dat is conform de wens van andere overheden en de sector.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 28 november 2019

De regeling is per 1 januari 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 28 november 2019

De regeling is op 5 oktober 2018 gepubliceerd en op 1januari 2019 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 april 2018

Het verslag op hoofdlijnen van de consultatie is beschikbaar. Het streven is erop gericht de regeling per 1 januari 2019 in werking te laten treden. In de toelichting bij de regeling zal gereageerd worden op de ingebrachte reacties.