Wijziging Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Met deze consultatie wordt aandacht gevraagd voor de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Het WAS regelt dat attractie- en speeltoestellen veilig zijn om te gebruiken en beschrijft de randvoorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-08-2020
Einddatum consultatie 14-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Fabrikanten, importeurs, distribiteurs, beheerders, verhuurders, huurders van attractie- en speeltoestellen
Aanbieders van avontuurlijke activiteiten zoals trampolinehallen, klimmuren en indoor kartbanen
Aangewezen keuringsinstanties
Kermisexploitanten
Recreatieondernemers
Gemeentes, religieuze instellingen, scholen, wijkverenigingen
Consumenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde wijzigingen in dit Warenwetbesluit zijn bedoeld om de veiligheid van attractie- en speeltoestellen te verhogen en de risico’s te beperken. Ook wordt inzichtelijk wie waar voor verantwoordelijk is.

Waarop kunt u reageren

Deze consultatie vindt plaats om alle belanghebbenden te informeren over de herziening van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Ook wordt met deze consultatie gevraagd om te reageren, waar dat nodig wordt geacht, op de voorgestelde wijzigingen. Wanneer u dit Warenwetbesluit leest, houdt u er dan rekening mee dat de praktische uitwerking van dit Warenwetbesluit op een later moment zal plaatsvinden. In een tweede consultatie worden de nadere regels voorgelegd waar een nadere uitwerking van bepaalde artikelen wordt voorgesteld. Dit zal naar verwachting eind 2020 worden geconsulteerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen