Wijziging Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Met deze consultatie wordt aandacht gevraagd voor de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Het WAS regelt dat attractie- en speeltoestellen veilig zijn om te gebruiken en beschrijft de randvoorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: