Modernisering Wet zeevarenden

Het ministerie van IenW bereidt een herziening voor van de Wet zeevarenden, met bepalingen aangaande de bemanning op Nederlandse zeeschepen. De nieuwe Wet bemanning zeeschepen biedt: • ruimte voor vernieuwingen in zeevaartonderwijs; • minder administratieve lasten; • stimulering concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart. Delen van de huidige wet gaan naar het concept-Besluit bemanning zeeschepen. Dit Besluit is ter informatie bijgevoegd, maar komt pas later in consultatie.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 14 december 2022

De samenvatting van de ingediende reacties is op de website gepubliceerd. het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.