Wetswijziging Wet KvK BES en HR-wet BES

Beide Kamers lopen in de praktijk aan tegen knelpunten in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES. Daarom is in overleg met de Kamers, de openbare lichamen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzocht welke knelpunten dat zijn en zijn wensen voor mogelijke oplossingen geïnventariseerd. Hierbij is gebleken dat een aantal wijzigingen van deze wetten en de daarop gebaseerde lagere regelgeving nodig is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-08-2018
Einddatum consultatie 10-09-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 8669
Onderwerpen Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beide Kamers van Koophandel, de openbare lichamen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wetswijziging neemt knelpunten weg uit de uitvoeringspraktijk van beide Kamers van Koophandel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de wetswijziging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Handelsregisterwet 2009 BES

Bron: wetten.overheid.nl

Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Bron: wetten.overheid.nl