Wet betaalbare huur

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 28 maart 2023

Vraag1

Wat is uw achtergrond? Reageert u bijvoorbeeld als particulier, als huurder, als vastgoedeigenaar, als verhuurder, als belegger, namens een onderneming, namens een organisatie, of iets anders?
bezorgde burger opkomend voor kwetsbaren

Vraag2

Wat vindt u van het wetsvoorstel betaalbare huur en de onderliggende besluiten?
Onderwerp: Wet betaalbare huur
Sub-onderwerpen:
-wie wil niet meehelpen aan ‘iedereen een betaalbaar dak boven zijn hoofd’?
-ingrijpen door overheid in huidige overspannen woningmarkt voorzienbaar; klagen en zielig doen waarom? (te) hoge huren niet houdbaar; verhuurders moeten zichzelf niet ‘rijk rekenen’; met huurplafond rekent ieder met dezelfde (betaalbaardere) huurprijzen; redelijk rendement ook zonder woekerhuren.
-wonen is grondrecht met welke taak overheid is belast; woningen zijn geen speeltje beleggers.
-streef betaalbare huren en woonlasten na; woonneutraliteit.

-betaalbare huur koppelen aan jaarlijkse huurverhoging; huurverhoging moet passen binnen bandbreedte van 0% tot 2% (=de Europese norm); nakomen gewekte verwachtingen en respecteren vertrouwensbeginsel.
-negeer evenzo allerlei andere ongelijkheden tussen huurders/kopers; verschillen niet vergroten.
-huren van reguliere woning nimmer meer dan liberalisatiegrens, daar bij nieuwe verhuring dit dan de huurprijs maximaal kan zijn.

-huurprijzen niet iets vrijblijvends.
-huurmutatie minder aantrekkelijk (voor tijdelijke huurcontracten), daar huurprijzen nieuwe huurders aan bijbehorende WWS-punten zijn gekoppeld; niet houden aan WWS-punten riekt naar andere vorm van woonfraude.
-negeer rol huurders niet; niet praten over-huurders-zonder-huurders; negeer zorgplicht verhuurders en Colleges niet; negeer adequaat toezicht/handhaving niet; wie komt anders op voor kwetsbare huurders; Wet goed verhuurderschap mogelijk goede stap voorwaarts om belangen huurders te dienen.

-niet-beïnvloedbare extra huurpunten verhinderen betaalbare woningen; stijgende huurprijzen, ongeloofwaardige energielabels en WOZ-waarden, etc.
-kijk naar WOZ-component; een villa wijk naast een ‘krottenwijk’ mag WOZ-waarde ‘krottenwijk’ niet extra opdrijven.
-kijk naar monumenten-component; soms gaat het slechts om de voorgevel of deel van de voorgevel.
-kijk naar energielabel; label komt niet altijd geloofwaardig over; zeker niet als het verbruik enorm varieert; prima, als keurmeesters ‘labels’ steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
-totale woonkosten (dus inclusief gebruikskosten) bepalen of woning betaalbaar is en huur redelijk en betaalbaar is.
-introduceer ook de Wet nationaal leegstandverbod; maakt cirkel rond na invoeren van Wet kraken en leegstand; wet in 2009 beloofde aanpakken kraken (=gelukt) en leegstand te bestrijden (=mislukt); 114.000 leegstaande woningen in Nederland, helft langdurig leeg.

Bijlage