wet natuur

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving, ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 juli 2012

Document toegevoegd, 6 oktober 2011

  • Erratum blz. 19 memorie van toelichting

Document toegevoegd, 6 oktober 2011