wet natuur

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw wettelijk kader voor de natuurwetgeving, ter bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5428 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: