Wetsvoorstel vereenvoudigde verkrijging dubbele kinderbijslag

Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt eveneens meer kosten met zich mee. Om ouders tegemoet te komen in deze kosten, kunnen zij recht hebben op het dubbele bedrag van de kinderbijslag. Dit wetsvoorstel draagt bij aan het verminderen van de complexiteit van de regeling voor ouders. Ook draagt het wetsvoorstel bij aan het bestrijden van niet-gebruik.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 13 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: