Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Algemene wet bestuursrecht ter invoering beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tegen besluiten m.b.t luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en Eindhoven

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt wijzigingen voor in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet luchtvaart. De wijzigingen maken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen luchthavenindeling- en luchthavenverkeerbesluiten voor Schiphol en tegen luchthavenbesluiten voor de luchthavens Lelystad, Rotterdam en Eindhoven. Op dit moment is die rechtsbescherming bij de civiele rechter ondergebracht.  Ook wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing verklaard op de luchthavenindeling- en verkeerbesluiten en bepaalde luchthavenbesluiten.

Het voornemen tot deze wijzigingen is vastgelegd in de Luchtvaartnota 2020-2050, omdat er draagvlak was onder met name bewonersorganisaties om de gang naar de bestuursrechter open te stellen. Met deze wijzigingen wordt invulling gegeven aan dit voornemen.

 

Wat is het doel?

Het doel van deze wetswijziging is om direct beroep bij de bestuursrechter open te stellen tegen de luchthavenindeling- en luchthavenverkeerbesluiten en luchthavenbesluiten.  Op dit moment is dat niet mogelijk. Met het wetsvoorstel worden de besluiten met betrekking tot Schiphol, Lelystad, Rotterdam en Eindhoven verwijderd uit de negatieve lijst van de Awb. Hierdoor krijgen belanghebbenden de mogelijkheid om bij de bestuursrechter in plaats van bij de civiele rechter tegen deze besluiten in beroep te gaan.

 

Daarnaast wordt bepaald dat voor deze besluiten beroep in eerste en enige aanleg bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk is.

 

Ten slotte wordt bepaald dat op de voorbereiding van luchthavenbesluiten voor Schiphol, burgerluchthavens van nationale betekenis en luchthavenbesluiten voor militaire luchthavens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Dat betekent dat in de voorbereidingsprocedures van deze besluiten of wijzigingen ervan aan een ieder de gelegenheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen binnen een periode van 6 weken. In de Wet luchtvaart bedraagt de zienswijzetermijn op dit moment nog 4 weken. Hiermee wordt binnen de Wet luchtvaart eenduidigheid aangebracht in de voorbereidingsprocedures.

 

Een reactie geven?

U kunt tot en met 11 september 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van het voorstel voor de wetswijzigingen en de toelichting.

 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie23 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties