Wijziging Algemene wet bestuursrecht ter invoering beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tegen besluiten m.b.t luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en Eindhoven

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hoofddorp
Datum 11 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties bij het voorstel tot wetswijziging en/of de toelichting?
Geachte heer Harbers,

Namens de voorzitter van de Stichting Ondersteuning Maatschappelijke Raad Schiphol, de heer Y.J. van Hijum, sturen wij u bijgaand onze zienswijze met betrekking tot de internetconsultatie Wijziging Algemene wet bestuursrecht ter invoering beroep bij afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tegen besluiten m.b.t. luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en Eindhoven.

Met vriendelijke groet,
Mireille Jansen
Maatschappelijke Raad Schiphol

Bijlage