Wijziging Algemene wet bestuursrecht ter invoering beroep bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State tegen besluiten m.b.t luchthavens Schiphol, Lelystad en Rotterdam en Eindhoven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt wijzigingen voor in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet luchtvaart. De wijzigingen maken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen luchthavenindeling- en luchthavenverkeerbesluiten voor Schiphol en tegen luchthavenbesluiten voor de luchthavens Lelystad, Rotterdam en Eindhoven. Op dit moment is die rechtsbescherming bij de civiele rechter ondergebracht.  Ook wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing verklaard op de luchthavenindeling- en verkeerbesluiten en bepaalde luchthavenbesluiten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Inhoudelijke reactie van het Ministerie , 8 april 2024

In het hoofdlijnenverslag is een inhoudelijke reactie van het Ministerie toegevoegd na aanleiding van alle ingestuurde reacties.

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 oktober 2023

20 oktober 2023. Het hoofdlijnverslag is gepubliceerd.