Wetswijziging Wet luchtvaart voor Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Reactie

Naam VNO-NCW West (F.J. Blok)
Plaats Den Haag
Datum 20 november 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de wetswijziging en/of de toelichting?
VNO-NCW West heeft met belangstelling kennis genomen van de consultatieversie van de wetswijziging Wet luchtvaart voor Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Wij maken graag gebruik van de mogelijkheid hierop te reageren. Zie bijgevoegd onze reactie.

Bijlage