Wijziging besluit kinderopvangtoeslag 2024

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De precieze bedragen zijn nog niet opgenomen, omdat hiervoor de raming gebruikt wordt die medio maart 2023 gepubliceerd wordt (het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 20 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: