ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bereidt een wijziging voor van de ANVS-verordening. Een zogenaamde vrijgavewaarde bepaalt wanneer radioactief materiaal het controlestelsel veilig mag verlaten. In 2018 zijn enkele vrijgavewaarden aangescherpt, wat geleid heeft tot meer regeldruk. Daarom is door het werkveld verzocht om enkele vrijgavewaarden weer te verhogen. Nader onderzoek toont aan dat dit, mits onder voorwaarden, veilig kan. Dit wordt met deze wijziging geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-03-2021
Einddatum consultatie 11-04-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• alle (potentiële) vergunning- en registratiehouders die (kunstmatige) radionucliden toepassen;
• met name medische sector, laboratoria en bedrijven die (medische) radionucliden produceren;
• de afvalverbrandingsinstallaties die vrijgegeven radioactieve materialen verbranden;
• afvalverwerkers die betrokken zijn bij het vervoer van het vrijgegeven materiaal naar de afvalverbrandingsinstallaties.

Doel van de regeling:
Het onder voorwaarden vaststellen van hogere specifieke vrijgavewaarden voor enkele nucliden die veelvuldig worden toegepast in bijvoorbeeld de medische sector, laboratoria en bedrijven die (medische) radionucliden produceren.

De wijziging draagt bij aan lastenvermindering en de verbetering van de uitvoerbaarheid van de regelgeving stralingsbescherming, waarbij het belang van stralingsbescherming gewaarborgd blijft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er worden hogere specifieke vrijgavewaarden voorgesteld voor enkele nucliden onder de voorwaarde dat de radioactieve materialen – na vrijgave - worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Deze specifieke vrijgavewaarden zorgen voor lastenvermindering en een betere uitvoerbaarheid voor ondernemers - onder meer de medische sector, laboratoria en bedrijven die (medische) radionucliden produceren- waarbij het belang van stralingsbescherming gewaarborgd blijft.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met PM via deze website reageren op de verordening en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl