ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bereidt een wijziging voor van de ANVS-verordening. Een zogenaamde vrijgavewaarde bepaalt wanneer radioactief materiaal het controlestelsel veilig mag verlaten. In 2018 zijn enkele vrijgavewaarden aangescherpt, wat geleid heeft tot meer regeldruk. Daarom is door het werkveld verzocht om enkele vrijgavewaarden weer te verhogen. Nader onderzoek toont aan dat dit, mits onder voorwaarden, veilig kan. Dit wordt met deze wijziging geregeld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 22 juni 2021

De ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is op 15 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd, en op 16 juni 2021 in werking getreden.

informatief, 22 juni 2021

De Verordening is op 16 juni 2021 op de ANVS-website gepubliceerd: https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/nieuws/2021/06/16/gewijzigde-anvs-verordening-treedt-op-16-juni-in-werking

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 juni 2021

Het verslag op hoofdlijnen is op de website gepubliceerd. De Verordening is intussen ook in de Staatscourant gepubliceerd, met in de toelichting een reactie op de ingediende reacties.