Wijziging Besluit Spoorverkeer en Regeling Spoorverkeer

Reactie

Naam Keolis NL (MSHE C.J. van der Blom)
Plaats Deventer
Datum 26 januari 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op het Besluit, de Regeling en de toelichtingen.
En een extra vraag, indien die voor u van toepassing is: hebt u voldoende informatie om uw veiligheidsbeheersystemen aan te kunnen passen?
Keolis NL begrijpt dat de nationale spoorweg wet- en regelgeving in lijn dient te worden gebracht met de Europese wet- en regelgeving, echter het moment waarop dit nu gebeurt is ons inziens ongelukkig gekozen. Er komt (had er al moeten zijn) een nieuwe spoorwegwet aan (2023 of 2024?). Er heeft al een consultatieronde m.b.t. deze nieuwe (concept) spoorwegwet plaatsgevonden. Er wordt in deze wet al veel in lijn met de Europese wet- en regelgeving gebracht. Waarom dan deze tussentijdse exercitie?
Er wordt in het besluit- en de regeling spoorverkeer over (standaard) aanwijzingen gesproken terwijl de European Instructions op 1 mei 2023 geïmplementeerd dienen te zijn. Dit levert weer een wijziging op!
In de regeling spoorverkeer is. bv artikel 32 dusdanig gewijzigd dat dit alleen maar verwarring in de operatie gaat opleveren. Dit komt de veiligheid niet ten goede.
Tot slot wordt aangegeven dat de administratieve lasten voor de spoorwegondernemingen beperkt zijn. Gezien deze wijzigingen en de wijzigingen die er op korte termijn nog aankomen (wijziging op wijziging) kan Keolis NL het met deze conclusie niet eens zijn. Het implementeren van wijzigingen binnen de organisatie kost tijd. Telkens nieuwe wijzigingen (kort op elkaar) implementeren staat haaks op het willen verbeteren van de spoorwegveiligheid, waar het uiteindelijk om gaat.

Bijlage