Wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

Consultatie van het Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-02-2019
Einddatum consultatie 02-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen die deelnemen aan het Overleg Platform Bouwregelgeving; de bouw- en installatiesector, isolatiebranche, ventilatiebranche (o.a. Bouwend Nederland, UNETO-VNI), de gebouweigenaren (o.a. RVB, AEDES), bewoners/gebruikers (Woonbond, VNO-NCW) en bevoegde gezagen (VBWTN). Verder zijn betrokken adviseurs kwaliteitsborging (KVINL), kennisinstituten en toeleveranciers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de regeldruk is in de regeling nog PM opgenomen: dit onderwerp is op 11 februari separaat toegevoegd.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het hele besluit inclusief nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK wijziging Bouwbesluit 2012 BENG 2020

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

  • EffectenToets

    SIRA-rapportage 'Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012 : financiële effecten van bijna energieneutraal bouwen (BENG)'

Overige documenten

  • Regeldrukparagraaf nota van toelichting consultatieversie BENG