Wijziging Bude in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet

Wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de wijziging van artikel 12.1 Telecommunicatiewet

De wijziging effectueren het vervallen van de verplichting voor gebruikers van 18- en 090x-nummers zich aan te sluiten bij een geschillencommissie op grond van artikel 12.1, tweede lid, Telecommunicatiewet. Tevens wordt het toezicht door de ACM ten aanzien van misbruik van informatienummers versterkt. De voorziene inwerkingtreding is 1 januari 2015.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2014
Einddatum consultatie 13-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijzigingen hebben als doel het bestaande systeem van consumentenbescherming bij het gebruik van telefonische betaaldiensten efficiënter te maken en uit te breiden. De wijzigingen effectueren het vervallen van de verplichting voor gebruikers van 18- en 090x-nummers zich aan te sluiten bij een geschillencommissie op grond van artikel 12.1, tweede lid, Telecommunicatiewet. Tevens wordt het toezicht door de ACM ten aanzien van misbruik van informatienummers versterkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van telefonische informatiediensten (18- en 090x-nummers), aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten, ACM (toezichthouder), Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, consumenten.

Verwachte effecten van de regeling

Er zijn bepaalde bedrijfseffecten. Het vervallen van de aansluitverplichting voor informatiedienstaanbieders bij een geschillencommissie brengt positieve bedrijfseffecten met zich mee.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om consumenten, organisaties en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie