Regeling tot wijziging diverse tariefregelingen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van diverse tariefregelingen voor de transportsectoren. Voor de vergunning- en dienstverlenende werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) kunnen tarieven in rekening worden gebracht bij de aanvragers. Bij uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden van de ILT moeten daarvoor ook nieuwe tarieven voor deze werkzaamheden worden vastgesteld. Deze regeling bepaalt deze nieuwe tarieven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2022
Einddatum consultatie 06-09-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14232
Onderwerpen Luchtvaart Organisatie en beleid Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Inspectie Leefomgeving en Transport;
• De brancheorganisaties van de transportsectoren en hun leden (personen en bedrijven).

Doel van de regeling
Met deze regeling worden nieuwe tarieven toegevoegd aan diverse tariefregelingen. Het gaat om tarieven voor voor vergunning- en dienstverlenende werkzaamheden van de ILT op de beleidsterreinen luchtvaart, scheepvaart, railvervoer en wegvervoer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze regeling zal voor de brancheorganisaties en hun leden financiële en administratieve gevolgen hebben. Deze gevolgen verschillen per wijziging:
• Voor een aantal nieuwe producten wordt een nieuw tarief vastgesteld;
• Bij een aantal andere wijzigingen kon bijvoorbeeld in de praktijk wel al een aanvraag gedaan worden, maar was het tarief voor die aanvraag nog niet opgenomen in een van de tariefregelingen. Met deze wijziging worden deze tarieven toegevoegd aan de tariefregeling, en zullen de kosten voortaan wel in rekening gebracht worden.
• In een enkel geval wordt een tarief verlaagd, waardoor de financiële lasten voor de brancheorganisaties en hun leden zullen afnemen.

Sectorbreed zijn de financiële en administratieve lasten afhankelijk van het aantal aanvragen dat jaarlijks ingediend wordt. Dit aantal verschilt per product of dienst, en is niet van elk nieuw toegevoegd product bekend. In het artikelsgewijze deel van de toelichting bij de regeling wordt ingegaan op het aantal te verwachten aanvragen waar wel zicht op is.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 6 september 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling tarieven luchtvaart 2008

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl