Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Drinkwaterbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn

Reactie

Naam C-mark, namens Envaqua (TMJ Brekelmans)
Plaats Deventer
Datum 24 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op dit besluit en de toelichting.
Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de internetconsultatie "Wijziging van het Drinkwaterbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving in verband met de herziene Europese Drinkwaterrichtlijn", wil ik namens de Envaqua Expertgroep Legionella een reactie indien, bestaande uit twee punten:

1.
Op meerdere plaatsen in het ontwerp drinkwaterbesluit wordt rechtstreeks verwezen naar de drinkwaterrichtlijn of normen hieruit. Omdat niet wordt verwezen naar een bijlage in het besluit of een andere regeling, maar naar een externe richtlijn, zal dit de leesbaarheid voor professionals in het vakgebied en daarmee de toegankelijkheid doen verminderen. Een voorbeeld hiervan is de voorgenomen wijziging van artikel 14 dwb. Bent u het eens met de constatering dat de leesbaarheid en toegankelijkheid hiermee afneemt en is dit te voorkomen door de eisen uit de drinkwaterrichtlijn letterlijk op te nemen in de Nederlandse drinkwaterwetgeving ?

2.
In het ontwerp drinkwaterbesluit artikel 15, eerste lid wordt benoemd dat: Het toezicht door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf plaatsvindt overeenkomstig het tweede en derde lid en het uitvoeren van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem voor Legionella omvat, "in het kader van hoofdstuk 4 van dit besluit".
Door de verwijzing naar hoofdstuk 4 van het drinkwaterbesluit wordt gesuggereerd dat het drinkwaterbedrijf dezelfde verplichtingen heeft als de eigenaar/exploitant van een "prioritaire locatie". Hierdoor zou ook gelden dat er een risicoanalyse en beheersplan uitgevoerd en opgesteld moet worden van het watervoorzieningssysteem door een BRL6010-gecertificeerd bedrijf. Is hetgeen hierboven gesteld wordt juist en is daarmee de verwijzing naar hoofdstuk 4 wel correct en terecht opgenomen in artikel 15 ?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht